Informace o projektu

Cíl projektu:

Zlepšit situaci v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a ve sladění pracovního a rodinného života.

Cílová skupina:

Program byl určen pro 150 žen, které již podnikají nebo o podnikání uvažovaly s místem bydliště nebo místo výkonu podnikání ve Středočeském kraji.

Časový harmonogram:

Projekt byl rozdělen na 6 etap / každá etapa = 3 měsíce / v každé etapě proškoleno 25 osob.

Délka trvání projektu:

Projekt probíhal od 1.11.2012 do 31.10.2014

Místo konání:

Pedagogická fakulta, Brandýs nad Labem

 

     Účastnicím jsme nabídli:

 

  1. Vzdělávací semináře - personální, slaďování rodinného a pracovního života, ekonomické, marketingové.
  2. Workshopy - personální, prezentační dovednosti, obchodní a komunikační dovednosti, image a etiketa podnikatelky, time management a organizace práce, marketingové
  3. Individuální konzultace - konzultace poskytují odborníci z oblasti personální politiky, ekonomické oblasti, marketingové oblasti, slaďování rodinného a pracovního života, právník a grafik
  4. Besedy u kulatého stolu pro podnikatelky (pracovní snídaně)

 

Celkem mohla jedna účastnice navštívit až 6 seminářů, 8 workshopů a využít do 27 hod individuálního poradenství.

Jedna účastnice mohla využít hodnotu vzdělávání a poradenství přes 30 000,-Kč (částka, za kterou by bylo možno nabízené vzdělávání zakoupit na komerční úrovni) – účastnice našeho projektu měly vzdělávání a poradenství zajištěno BEZPLATNĚ.

 


Kontakt

Brandýský Matýsek o.s.

Zahradnická 1723/ A
Brandýs nad Labem
250 01


Foltanovičová - 775 477 001
Roušarová - 774 842 464