Ing. Kamila Boubelíková

 

 Ing. Kamila Boubelíková byla v projektu Ženy umí podnikat garantem za oblast marketingu.

Provázela Vás ve všech fázích výuky: v seminářích jste se dozvěděly základní, ale podstatné a praktické informace o marketingu. Dozvěděly jste se, že marketing není jen reklama v televizi a časopisech.

S těmito nabitými zkušenostmi jste se během workshopu ponořily do tajů marketingu – naučily jste se analyzovat své podnikání, vytvářet marketingovou strategii a plán, to vše na svém podnikatelském příkladu.

Díky individuálním konzultacím jsme pak společně řešily vaše konkrétní otázky.

Kamila Boubelíková vystudovala Vysokou školu ekonomickou, fakultu Podnikohospodářskou. Předala Vám své zkušenosti, které získala během působení v oblasti služeb u nadnárodních společností. V současné době se mimo péče o své dvě dcery věnuje podnikatelské činnosti v oblasti poskytování marketingového poradenství pro malé a střední firmy Juicy Marketing (www.juicy-marketing.cz).