RNDr. Petr Pokorný

Petr Pokorný vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Specializuje se na vzdělávání a rozvoj dospělých, především v personálních tématech a tématech komunikace, vyjednávání a obchodu. Praktické zkušenosti získává při spolupráci se zahraničními i českými partnery, kde se zaměřuje na sestavování pracovních skupin a osobní i odborný rozvoj zaměstnanců.

Dotvářel Vaše znalosti a dovednosti v oblastech obchodních dovedností, etikety a rozvoje osobnosti