Veronika Pačesová

"

 Genders Expert

Veronika Pačesová stála před devíti lety u zrodu občanského sdružení Občanská poradna Nymburk, o.s., které dodnes vede. Kromě managementu a personálního řízení se věnuje lektorské a konzultační činnosti v oblasti tvorby sociálních a vzdělávacích projektů, rovných příležitostí a práce s lidmi v tíživých životních situacích. Jejími koníčky jsou sport, osobní rozvoj a slaďování pracovního a rodinného života, které dnes a denně praktikuje na svých dvou dětech (a manželovi). Jejím mottem je: "Klíč k tomu, co chceme, leží v naší hlavě.