Obsahová náplň projektu

Projekt byl rozdělen do několika částí, přičemž každá z těchto částí byla součástí každé etapy projektu.

Mohly jste využít semináře, workshopy, individuální  konzultace  a pracovní snídaně.

 

 1. Vzdělávací semináře

     Personální

           Základy pracovněprávní problematiky -

           přijímání zaměstněnců, smlouvy, odměňování zaměstnanců, ukončení zaměstnání.

   

Slaďování rodinného a pracovního života I.

 • vyrovnávání se s diskriminací na trhu práce a při konkurenci podnikatelů, slaďování rodinného a pracovního života                                                                                                                                                                                                                       Slaďování rodinného a pracovního života II.
 • slaďování osobního, rodinného a pracovního života - jak na něj, jak komunikovat se zaměstnavatelem či partnerem, modelové situace, příklady z praxe, kazuistiky, sdílení zkušeností, cvičení

    Ekonomické

 • základní otázky k zahájení podnikání, povinnosti podnikatele, právní předpisy
 • základy účetní a daňové problematiky pro podnikatele, stanovení nákladů, vedení rozpočtu, podnikatelský záměr apod.
 • financování podnikání, bankovní a finanční služby pro podnikatele, dotační politika, získání náhledu na to, kde získat finanční podporu pro sebe a své zaměstnance

    Marketingový seminář

 • základní informace o marketingu, vhodných formách pro malé a střední podnikatelky, nástrojích, terminologii, jak vypadá marketingový proces, situační analýza, strategie, jak pečovat o zákazníky, příklady komunikace, jak se vyvarovat hlavních chyb, které vedou ke zbytečným nákladům, co je podnikatelský plán, atd.

 

Celkem mohla jedna účastnice absolvovat až 8 seminářů.

 

B. Workshopy

    Personalistika

 • Metody vedení a výběru zaměstnanců, vedení pracovního pohovoru, práce v týmu, týmové role.

    Prezentační dovednosti

 • Úspěšná příprava a provedení prezentace, zvládání obtížných situací při prezentaci, interakce s účastníky prezentace
 •  Teorie i praktický nácvik.

    Obchodní a komunikační dovednosti

 • příprava, průběh a zakončení obchodního jednání, obchodní techniky, vyjednávání a argumentace, typologie zákazníkůVerbální a neverbální komunikace, komunikační techniky, řešení konfliktů.

    Image podnikatelky

 •     Image podnikatelky informace, jak vystupovat, jak se oblékat, symbolika barev, společenské chování                                                                                                                                                                                                                                                           

    Etiketa podnikatelky 

 • Základní pravidla protokolu a obecné zásady společenské etiketa
 • Běžné i zvláštní slavnostní příležitosti
 • Chování v různých situacích
 • Písemná komunikace a telefonování
 • Specifické situace a společenská etiketa, etiketa a etiketa ve firmě                                                                                                                                                                                           

    Time management a organizace práce

 • zdokonalení postupů a technik, které lépe umožní využít nejen pracovní čas
 • rozvinout schopnosti určovat priority úkolů na základě jejich důležitosti a naléhavosti

    Marketing

 • účastnice se naučí krok za krokem vytvářet vlastní marketingový plán, kterému rozumí a bude šitý na míru jejich podnikání

    Řízení lidí

 • vedení lidí a týmová spolupráce
 • styly  vedení  lidí
 • motivace zaměstnanců
 • hodnocení zaměstnanců
 • jak vytvářet a vést týmy
 • efektivní tým a styly rozhodování v týmu

Právní workshop služby

Právní workshop obchod

Ekonomický workshop

 

 1. Individuální konzultace
 • řešila konkrétní bariéry v podnikání každé podnikatelky
 • konzultace poskytovali odborníci z oblasti personální politiky, ekonomické oblasti, marketingové oblasti, slaďování rodinného a pracovního života, právník a grafik

 

        Jedna účastnice mohla využít až 27  hodin bezplatných konzultací s poradci z oblastí – ekonomie, marketing, právo, personalistika, Soft skills, slaďování rodinného a prac.života, osobní koučink, stylistka.

 

 1. Besedy u kulatého stolu pro podnikatelky – pracovní snídaně
 • vzájemné spolupráce mezi podnikatelkami v regionu
 • cílem takovéhoto neformálního setkání je představení podnikatelských záměrů a navázání obchodních kontaktů

 

Jedna účastnice se mohla zúčastnit několika besed u kulatého stolu.


Kontakt

Brandýský Matýsek o.s.

Zahradnická 1723/ A
Brandýs nad Labem
250 01


Foltanovičová - 775 477 001
Roušarová - 774 842 464