Ing. Irena Tinková

 

 

 

Irena Tinková vystudovala ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě, specializaci Finance . Zkušenosti z oblasti daní a účetnictví získala několikaletým působením na ekonomickém oddělení mezinárodní společnosti a daňovém oddělení poradenské společnosti tzv. Velké čtyřky. Od roku 2007 je členkou Komory daňových poradců ČR.

Na seminářích jste se dozvěděly, jaká jsou pravidla podnikání v ČR, získaly jste základní informace o daňové soustavě, účetnictví a daňové evidenci. Blíže jste se seznámily s důležitými oblastmi daně z příjmů fyzických osob.